Jokikalastajien julkilausuma Kuusingin tulevaisuudesta

admin, lisätty 02.08.2004 20.03 #
Kuusinkijoen kalastajat ovat syvästi pettyneitä ja huolestuneita Kuusinkijoen Myllykosken voimalaitoksen aiheuttamista jatkuvista vedenpinnan vaihteluista.

Voimalaitoksen käyttökatkoksen aiheuttama yläjoen kuivuminen aiheutti arvokkaiden taimenen- ja harjuksenpoikasten joukkokuoleman sekä aiheutti vakavan tuhon koko Kuusingin luonnonsuojelualueen jokiekosysteemille. Kuusingin harvinainen suurtaimenkanta on luonto- ja kalastusmatkailuarvoltaan rahassa mittaamaton ja virkistysarvoltaan merkityksellinen koko Suomelle.

Jokikalastajat vaativat välitöntä päätöstä voimalaitoksen lupaehtoihin, jotta vedenpinta pysyisi vakaana ja veden perusjuoksutus automaattisesti toimisi kaikissa kriisitilanteissa, myös toistuvien käyttöhäiriöiden aikana.

Jokikalastajat vaativat yhteiskunnan eri intressiryhmien yhteisiä toimenpiteitä, jotta joki saatettaisiin luonnontilaan, koska vanha ja pieni voimalaitosyksikkö on rasite koko Kuusinkijoen tulevaisuudelle.

Joen luonnontilaan saattaminen tulee sisällyttää tulevan Kuusinkijoen käyttö- ja hoitosuunnitelman ensisijaiseksi tavoitteeksi.

Kuusamon Uistinseura, Kuusamon Perhokalastajat, Siilasmajan Kilta, Lohiloordit, Pohjoinen Kalaseura (Oulu)

Perhorasia antaa tukensa Kuusinkijoen kalaston puolta pitäville ja toivoo järjen käyttöä päättäjille.

Lisää aiheesta voi lukea mm. Koillissanomien ja MTV3:n sivuilta.


Kommentoi

Jos sinulla ei ole tunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy.

Olethan tutustunut Perhorasian sääntöihin?