Karkkilan koskivesiä elvytetään kaloille

admin, lisätty 21.07.2010 18.43 #
Karkkilan koskivesiä kunnostetaan kesän aikana kalakantojen vahvistamiseksi. Virtavesien hoitoyhdistys Virho luo kaloille uusia kutupaikkoja Saavajoen Siikalankosken yläosissa ja Haaviston arvokkaissa lähdepuroissa. Näihin koskivesiin laitetaan kuutioittain karkeaa soraa, jota erityisesti taimenet tarvitsevat kutuunsa. Toimenpiteet hyödyttävät myös muita kalalajeja ja rapuja.

Virtavesien hoitoyhdistys ry (Virho) on sopinut kalojen kutupaikkojen kunnostuksista maanomistajien kanssa ja palkannut tehtävään työttömiä. Virholla on erillinen työllisyyshanke, jossa on työllistettynä kymmenkunta henkilöä. Siikalankosken kunnostamiseen on saatu varoja Karkkilan koskivesiä hallinnoivalta osakaskunnalta ja työttömien palkkaamiseen Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Kunnostuksien tavoitteena on elvyttää Karkkilan vesien luonnonmukaisia kalakantoja. Luonnonmukaisesti lisääntyvät kalat ovat parhaiten sopeutuneita paikallisiin vesiin eikä niitä varten tarvitse työteliäitä ja kalliita istutuksia.

Virtavesien hoitoyhdistys on aikaisemmin rakentanut Nuijajoen Sahakoskeen kalatien sekä kunnostanut muutenkin Nuijajokea kaloille ja ravuille soveliaaksi. Saavajoen Sillankosken ja Vuohikosken, Maijanojan, Pienojan ja Rautojan kunnostukset sekä Kyrönojan kalatie ovat myös esimerkkejä Virhon toteuttamista hankkeista Karkkilassa.

Lisäksi Virho on kunnostanut virtavesiä ja rakentanut kalateitä muun muassa Lopella, Vihdissä ja Lohjalla. Koska näistä on suora vesiyhteys Karkkilaan, hyödyttävät lähikuntien virtavesien elvytyshankkeet myös Karkkilaa.

Virtavesien hoitoyhdistys ry on yleishyödyllinen, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö. Sen tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä. Niitä vaivaavat esimerkiksi perkaukset, päästöt ja kalakantojen taantuminen. Tavoitetta toteutetaan esimerkiksi koski- ja purokunnostuksin, kalateiden rakentamisella, neuvonta- ja valistustyöllä, lohikalojen kotiutusistutuksilla sekä asiantuntijalausunnoin. Virhossa on mukana suomalaisia vesistään huolestuneista maanomistajista alan asiantuntijoihin ja kalastuksen harrastajiin.

Lisätiedot:

Virtavesien hoitoyhdistyksen työllisyyshanke: Olli Toivonen puh. 050-3307739

Karkkilan osakaskunnat: Erkki Olsson puh. 0400-160 130


Kommentoi

Jos sinulla ei ole tunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy.

Olethan tutustunut Perhorasian sääntöihin?