Perhorasian käyttäjätutkimus

HUOM! Uusia vastauksia kyselyyn ei enää oteta. Kysely on kuitenkin edelleen näkyvillä, jos se jotakuta kiinnostaa muuten. Loppu sivusta on kuten alkuperäinen kyselysivusto.

Perhorasiaa pyritään kehittämään mahdollisuuksien mukaan käyttäjien palautteen mukaan ja alla olevalla lomakkeella voit osallistua Perhorasian käyttäjätutkimukseen. Tutkimuksessa kysytään erilaisia saittiin liittyviä asioita ja voit jättää myös vapaamuotoista palautetta tai kehitysideoita.

Vastauksista saatavia tietoja käytetään hyväksi Perhorasian kehittämisessä.

Yksittäisiä vastauksia ei julkaista missään; kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisina.

Kuinka usein käyt sivustolla keskimäärin
Yleisarvosana sivustosta (1 huonoin arvosana, 10 paras)
Millä muilla perhokalastussivuistoilla useimmiten käyt?
Mikä mainitsemissasi sivustoissa on hyvää?

Vastaa seuraaviin kysymyksiin antamalla pisteitä jokaiselle väittämälle asteikolla yhdestä neljään (1-4), kuinka hyvin kyseinen väittämä vastaa omaa mielipidettäsi koskien Perhorasian sivustoa.
Sivusto on helppokäyttöinen
1 2 3 4
Eri mieltä Samaa mieltä
Miellyttävä ulkoasu
1 2 3 4
Eri mieltä Samaa mieltä
Sivustolta löytyy tarpeeksi tietoa perhonsidonnasta
1 2 3 4
Eri mieltä Samaa mieltä
Sivuston rakenne on selkeä
1 2 3 4
Eri mieltä Samaa mieltä
Perhorasia auttaa minua kehittymään sitojana
1 2 3 4
Eri mieltä Samaa mieltä
Viestien kirjoitus tulisi sallia vain rekisteröityneille käyttäjille
1 2 3 4
Eri mieltä Samaa mieltä

Tässä osiossa kysytään mielipidettäsi Perhorasiassa olevien perhon tasoon.
Perhojen taso "normaalin" Perhorasian puolella?
Perhojen taso kehitysrasian puolella?

Vapaamuotoiset kommentit. Huom. Vapaamuotoiset kommentit ovat erittäin tärkeitä ja antavat yleensä parhaan palautteen sivustosta.
Mikä on sivustolla parasta?
Mikä on sivustolla huonointa?
Miten parantaisit Perhorasiaa? Kehitysideoita, uusia osioita? Mitä asioita pitäisi vähentää, mitä lisätä?
Muu palaute sivuston ylläpitäjille

Vastaajan tiedot. Huom. Tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Ikä vuotta
Sukupuoli
Ammattiasema
Asuinkuntasi
Perhorasiaan rekisteröityminen
Olen harrastanut perhokalastusta
Olen harrastanut perhonsidontaa
Sidon itse perhoni/ostan perhoja
Kuulutko johonkin perhokalastusseuraan?
Olen enemmän...
Harrastan perhokalastusta Talvella
Keväällä
Kesällä
Syksyllä
Harrastan perhonsidontaa Talvella
Keväällä
Kesällä
Syksyllä
Perhokalastusvälineiden hankintapaikka Erikoisliike (ei verkkokauppa)
Urheiluliike (ei verkkokauppa)
Verkkokauppa (kotimaa)
Verkkokauppa (ulkomaat)
Perhonsidontatarvikkeiden hankintapaikka Erikoisliike (ei verkkokauppa)
Urheiluliike (ei verkkokauppa)
Verkkokauppa (kotimaa)
Verkkokauppa (ulkomaat)