Anna päivä uhanalaiselle taimenelle

admin, lisätty 25.06.2014 18.36 #
Virtavesien Hoitoyhdistys ry ja sen yhteistyökumppanit järjestävät tänäkin vuonna joilla ja puroilla sarjan talkoita, joissa virtavesiluontoa elvytetään lähemmäs luonnontilaa mm. lohikaloille ja ravuille sopiviksi elinympäristöiksi. Talkoisiin toivotaan runsasta osanottoa.

Jokihelmisimpukka ja sisävesien taimen on luokiteltu erittäin uhanalaisiksi. Meritaimenkannat ovat peräti äärimmäisen uhanalaisia. Ne ovat siis suuressa vaarassa hävitä Suomen luonnosta. Vesivoiman rakentaminen, myrkky- ja jätevesipäästöt, ojitukset ja liikakalastus uhkaavat lukuisia virtavesiä ja niiden eliölajeja. Vesistökunnostuksilla ja talkootyöllä on kuitenkin saatu monen joen ja puron taimen- ja rapukanta elpymään. Se luo uskoa valoisampaan tulevaisuuteen ja kannustaa jatkamaan työtä virtavesiemme luonnontilan hyväksi.


Kaikille avoimia virtavesitalkoita järjestetään pitkin kesää ja alkusyksyä eri puolilla pääkaupunkiseutua ja Suomea. Talkoissa on tarjolla virvokkeita ja pientä purtavaa. Sen takia niihin pyydetään ilmoittautumaan etukäteen.

Riverkeepers järjestää Raaseporissa, Fiskarsin ruukin alueella laajat kunnostustalkoot 11. - 13. ja 25. - 27. heinäkuuta. Tarkoituksena on parantaa meritaimenen ja muiden vaelluskalojen kutu- ja poikastuotantoalueita Fiskarsinjoessa ja sen sivupuroissa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Khuong Le, 0400 787 193, khuong.le(at)riverkeepers.fi

Lauantaina 2.8. autetaan uhanalaista meritaimenta Longinojalla Helsingin Savelassa. Puroon rakennetaan kutusoraikkoja ja pienpoikasalueita aiemmin rakennettujen kivikkojen yhteyteen. Talkooalue sijaitsee Kehä 1:stä 200 - 300 metriä alavirtaan. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Jouni Simolalle, jouni.simola(at)gmail.com, 040 710 8697. Hän antaa myös talkoista lisätietoja.

Lauantaina 9.8. talkoillaan Espoon Puolarmetsässä, Finnoonojan keskijuoksulla. Uomasta puretaan vaelluseste ja luodaan tilalle luonnonmukainen koskialue. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. Purolla on talkoiltu taimenkannan tukemiseksi vuodesta 2009 lähtien. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aki Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com


Liukon osakaskunta järjestää Lauantaina 9.8. kunnostustalkoot Keski-Suomessa, Keurusselän Roosinpohjaan laskevalla Ukonpurolla. Puroa kunnostettiin jo viime vuonna. Tänä vuonna tehdään lisää kutusoraikkoja ja kivetään uomaa sekä lisätään puumateriaalia. Lisätietoja Vesa Kuituselta, 0503388504, vesa.kuitunen(at)saunalahti.fi.

Helsingin Viikinojalla talkoillaan Lauantaina 16.8. Talkooalue on Viikin koetilan mailla Viikintiestä alavirtaan. Viikinojan nykyiset taimenten kutupaikat ovat yläjuoksun puolella. Talkoiden tavoitteena on saada lisääntyminen käyntiin myös merikaloille helpommin tavoitettavalla alajuoksulla. Ilmoittautumiset: Vesa Kuitunen 0503388504 tai vesa.kuitunen(at)saunalahti.fi.

Lauantaina 30.8. järjestetään Helsingissä Maunulanpurolla kunnostustalkoot. Uomaan lisätään kutusoraa taimenille ja kiviä luomaan suojapaikkoja kaloille ja muille vesieliöille. Kaikki ovat tervetulleita osallistumaan, myös lapset vanhempien seurassa. Talkoot järjestää Virtavesien hoitoyhdistys yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan Teemu Mökköselle, joka antaa myös lisätietoja vesistöstä, puh. 040 539 1202, teemu.mokkonen(at)gmail.com.

Lauantaina 6.9. kunnostetaan Mustapuroa, Helsingin Myllypurossa. Päivän aikana kunnostetaan aiemmin rakennettuja kutusoraikkoja sekä rakennetaan taimenille poikasalueita. Talkooalue sijaitsee Pallomyllyn kohdalta alavirtaan noin 300 metrin matkalla. Ilmoittautumiset Jouni Simolalle, jouni.simola(at)gmail.com, 040 710 8697.

Lauantaina 13.9. talkoillaan Lopen Hunsalassa. Vastinkoskella kunnostetaan taimenille kutupaikkoja ja poikasalueita yhteistyössä Pilpalan osakaskunnan kanssa. Talkoilla ja kosken rauhoituksella pyritään saamaan viime vuosina taantunut taimenkanta uudelleen nousuun. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi.

Lauantaina 20.9. tehdään Vantaan Rekolanojalla uusia kutusoraikkoja ja poikaskivikkoja Koivukylänväylän koskialueelle. Syksyllä 2013 nähtiin Rekolanojassa melko paljon taimenia kudulla vasta tehdyillä soraikoilla. Yhteistyökumppanina talkoissa toimii Vantaan kaupunki ja Vantaan ympäristöyhdistys. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: tuomas.rinne(at)pakolaisapu.fi.

Helsingin Mätäjoella, Talissa talkoillaan lauantaina 27.9. Helsingin perhokalastajat ry järjestää jo perinteeksi muodostuneen talkoopäivän syyskuun viimeisenä lauantaina. Uomaan palautetaan kiviä ja soraa, jotta vesieliöille ja kaloille saataisiin suotuisampi elinympäristö. Talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, 050 556 7214, pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Lauantaina 4.10. talkoillaan Espoon Lukupurolla. Perattua purouomaa kivetään sekä soraistetaan lähemmäs luonnontilaa. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. Gräsanojan vesistöön palautetun taimenkannan vahvistamiseksi talkoillaan nyt ensimmäistä kertaa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aki Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com

Virtavesien kunnostusta Varsinais-Suomessa

Valonian purokunnostushanke järjestää virtavesitalkoita Varsinais-Suomen alueella. Talkoiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin Valonian vesiensuojelublogissa ja Valonian verkkosivuilla. Talkoita järjestetään Saaristomereen laskevissa virtavesissä kesän ja syksyn aikana. Talkookunnostusten tarkoituksena on parantaa virtavesien ekologista tilaa ja erityisesti elvyttää äärimmäisen uhanalaisia taimenkantoja. Lisätietoja: Valonian projekteista antaa projektityöntekijä Janne Tolonen etunimi.sukunimi@valonia.fi, p. 050 518 7755


Kommentoi

Jos sinulla ei ole tunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy.

Olethan tutustunut Perhorasian sääntöihin?