Perhojen seuranta

Lisätyt perhot eivät tule välittömästi näkyviin sivuille, vaan ne käyvät lävitse moderaattoreiden tekemän luokittelun, joka on pääpiirteissään kuvattu sivun lopussa.

Alla on listattuna perhot, jotka ovat julkaisujonossa ja perhot, jotka ovat tällä hetkellä luokittelussa. Listalta voit tarkistaa oman perhosi tilanteen, jos ihmettelet, miksi se ei ole vielä tullut näkyville.

Luokittelu voi kestää muutamasta päivästä viikkoon tai jopa muutamaan viikkoon. Suurin osa perhoista luokitellaan kuitenkin muutamassa päivässä. Huomaa että kesä- ja loma-aikoina luokittelu voi hidastua jonkin verran.

Perhoista on julkaistu vain nimi tarkoituksella.

Tulevaisuudessa julkaistavat perhot

Nämä perhot tulevat näkyviin tulevaisuudessa. Tarkoituksena on antaa kaikille perhoille oma huomionsa, jotta ne eivät huku isoon massaan heti alussa.

Julkaisujonossa ei ole tällä hetkellä yhtään perhoa.

Kehitysperhojen julkaisujono

Nämä perhot tulevat näkyviin tulevaisuudessa kehitysrasiaan.

Kehitysrasian jonossa ei ole tällä hetkellä yhtään perhoa.

Luokittelussa olevat perhot

Nämä perhot odottavat moderoijien luokittelua. Tämä vaihe kestää yleensä päivän tai kaksi. Huom! Perhon lisäyksestä voi kestää jonkin aikaa ennen kuin perho pääsee luokitteluun. Lue alta lisää kuinka luokitteluprosessi toimii.

Luokittelussa ei ole tällä hetkellä yhtään perhoa.

Luokitteluprosessi

Aluksi ylläpitäjät karsivat lisätyistä perhoista selvästi virheelliset tapaukset pois. Näitä ovat esimerkiksi kuvattomat perhot tai erittäin selvästi huonolla kuvalla varustetut.

Tämän vaiheen jälkeen perhot menevät luokitteluun, jossa jokainen luokittelija voi luokitella perhon. Mahdollisia vaihtoehtoja on tällä hetkellä perhon hyväksyntä, kehitysrasiaan laittaminen tai perhon hylkäys. Perhot siirtyvät automaattisesti pois luokittelusta kun riittävän monen luokittelijan ääni on saatu ja luokittelijat ovat riittävän yksimielisiä.

Luokittelu kestää muutaman päivän tai jopa viikon, riippuen yleensä siitä miten yksimielisiä luokittelijat perhosta ovat. Jos luokittelijoiden äänissä on hajontaa, luokittelu kestää kauemmin. Osa luokittelijoista voi siis esimerkiksi olla sitä mieltä että perho kuuluu perhorasiaan ja osan mielestä se kuuluu kehitysrasiaan. Tälläisessä tilanteessa voidaan joutua odottamaan lähes kaikkien luokittelijoiden ääniä, koska tilanne ei ratkea selvästi muuten, jolloin luokittelu kestää pidempään.

Jos perho taas on ns. selvä tapaus eli kaikki luokittelijat ovat samaa mieltä, menee perho nopeammin läpi, koska kaikkien luokittelijoiden ääniä ei tarvitse odottaa.

Joskus perhot voivat jäädä myös pattitilanteeseen jos kaikkien luokittelijoiden äänet menevät tasan. Tällöin perhon luokitus joudutaan miettimään vielä erikseen, josta voi tulla hieman lisäviivettä.

Kun riittävän moni luokittelija on antanut luokittelunsa, niin perholle annetaan lopullinen luokittelu. Eli esimerkiksi kehitysrasian perhot menevät kehitysrasiaan jne. Kuitenkin joskus Perhorasiaan tulee niin paljon perhoja samanaikaisesti, että osa perhoista laitetaan julkaisujonoon, josta ne tulevat esiin pikkuhiljaa. Tämä sen takia, että kaikki perhot saisivat paremmin huomiota, eikä kerralla tule esim. 5 perhon rypästä näkyville.