Karjaanjoki

Paikalle ei ole vielä lisätty kuvia.
Lisää kuva

(Tämä juttu on julkaistu HYVÄ KARKKILA! lehdessä 1/96)

Karjaanjoen kosket kuohuvat jälleen entiseen malliin

Karkkilan jokilaaksossa virtaavan Karjaanjoen monet kosketovat saaneet takaisin luonnonmukaisen asunsa. Entisöidyn joenvirtaa rikkovat nyt koskien suuret kivenmurikat, jotka tarjoavat turvapaikkoja joen runsaalle kalakannalle. Tuloksena on eteläisenSuomen paras perhokalastusjoki.

Uudenmaan ympäristökeskusentisöi viime kesänä ja syksyn aikana Pitkälänkosken jaMaijalankosken alueet. Aikanaan tukinuiton vuoksi peratut joetpalautettiin entisen kaltaiseen tilaansa. Vuosikymmeniä sitten rannoille vierityt koskien kivet kammettiin nyt konevoimalla takaisin virtaan. Samalla pengerrettiin joen jyrkkiä rantoja ja korjattiin eroosion aiheuttamia valumia.

Pitkälänkosken alaosa (Kuva K.Rissanen)
Pitkälänkosken alaosa (Kuva K.Rissanen)

Uudenmaan paras kalapaikka

Tämä osa Karjaanjokea on nyt Uudenmaan paras perhokalastuskohde, Uudenmaan ympäristökeskuksen tutkija Esa Lehtinen kehuu. Hän kuitenkin korostaa, että entisöinnin todelliset vaikutukset kalakannan kehitykseen nähdään vasta muutaman vuoden kuluttua.

Entisöinti paransi joenvirtaamia ja veden korkeus nousi. Kalat saivat runsaasti välttämättömiä kutu- ja levähdyspaikkoja, Länsi-Uudenmaan Perhokalastusseuran puheenjohtaja Seppo Jalkanen kiittelee.

Karjaanjoki on ollut Etelä-Suomen kalamiesten suosiossa jo ennen entisöintiä. Kalastuslupia alueelle myytiin viime vuonna 721 kappaletta, niistä 359 vieraspaikkakuntalaisille. Jalkasen mukaan kalapaikoilla ei kuitenkaan ole ollut ruuhkaa. Alue on niin laaja, että tilaa riittää jokaiselle.

Rikas kalakanta

Karjaanjoen kalakanta on rikas. Jokialuetta hoitavan Nyhkälän-Vattolan-Tuorilan-Järvenpään -kalastuskunnan kalastuksenvalvojien esimies Ahti Joutsensalmi kertoo joesta tavatun kaikkiaan 18 kalalajia.

-Aikanaan joessa oli eniten haukea ja lahnaa. Nyt valtakaloja ovat taimen, harjus ja kirjolohi, joessa pikkupojasta asti kalastanut Joutsensalmi kertoo.

Seppo Jalkanen koekalasti entisöidyllä alueella viime syksynä, ja saaliit olivat hyvät. Taimenia nousi mukavasti, melko isojakin. Joesta on nostettu myös useita yli neljänkymmen sentin mittaisia harjuksia. Karkkilassa usein kalastamassa käyvä lohjalainen Onni Saastamoinen kertoo saaneensa Tervasillan tuntumasta yli kaksikiloisen kirjolohen.

  • Se on jo oikeata kalastusta. Parikiloisen kalan kanssa saa jo taistella, pohjoisen ja Kuusamon jokia kolunnut Saastamoinen kuvailee.

Mittavia kalanistutuksia

Karkkilan kalastuskunnatovat vuosien ajan istuttaneet jokeen runsaasti kalaa. Tämän vuoden aikana ne ja kaupunki istuttavat lähinnä taimenta ja kirjolohta yli 50 000 markan edestä. Kaloja istutetaan Pyhäjärveen, muutamaan lampeen ja Saavajokeen, suuri osa kaupungin keskustan alapuoliseen osaan Karjaanjokea. Jokeen istutetaan monenkokoista kalaa. Kirjolohet istutetaan pyynti-ikäisinä, puolesta puoleentoista kiloa painavina. Pyyntikokoisia kaloja istutetaan etenkin Massakosken ja Kivistönkosken patojen väliselle alueelle.

Karjaanjoessa elää luontaisesti lisääntyvä taimenkanta. Luonnollisen lisääntymisen toivotaan nyt saavan vauhtia joen entisöinnin myötä. Lähimpänä kaupungin keskustaa sijaitseva Massakosken ja Kivistönkosken välinenalue on kalojen lisääntymisen kannalta ongelmallisin, koskakalat eivät pääse nousemaan ohi Kivistönkosken padon. Lähitulevaisuudessa tilanne paranee, kun pato muutetaan pohjapadoksi.

Monipuolinen virkistysalue

Karjaanjoen laakson luontoon jylhän kaunis. Joki virtaa paikoin syvällä kanjonissa,jonka jyrkillä rinteillä kasvaa hyvin vanhaa puustoa. Alueella on runsaasti kasvi- ja lintulajeja. Jokialueella on havaittu kaikkiaan 110 lintulajia. Joen entisöinnissä käytetyt raskaat koneet jonkin verran murjoivat rannan kasvustoa, mutta se palautuu entiselleen vuoden parin sisällä.

Karjaanjokilaakson arvoa virkistysalueena lisää se, että se sijaitsee aivan Karkkilan keskustan tuntumassa. Siksi aluetta kehitetäänkin kalastuksen ohella myös muuta virkistyskäyttöä silmälläpitäen. Ympäristökeskus on rakentanut Pitkälänkosken ja Maijalankosken maastoon laavun nuotiopaikkoineen ja käymälöineen. Tänä kesänä alueelle tehdään opastaulut. Pitkälänkosken alapuolelle on rakennettu aivan joen rantaa seuraava polku. Myöhemmin paikalle rakennetaan joen yli kevyt silta.

Karjaanjoki on myös suosittu melontajoki.

  • Kosket ovat nyt ehkä hieman vaikeampia laskea kanootilla kuin ennen, mutta samalla entistä jännittävämpiä ja mielenkiintoisempia, Esa Lehtinen uskoo.

Pitkälän laavu (Kuva: K. Rissanen)
Pitkälän laavu (Kuva: K. Rissanen)

Karkkilan ulkoilu-ja retkeilykarttoja, johonon merkitty myös kalastupaikkoja ym. tarpeellista tietoa saa myös viikonloppuisin ostaa:

Vattolan Portista Vattolantie, p.050-5704904 ja 09-568 0002,

Vähävesi Farmilta Vähävesi, p.09-2254413 ja

Valimomuseosta p.09-2250 5261. Viikolla sitä myyvät HelsingissäKarttakeskuksen myymälä Espalla, Karkkilassa:

Sähkö-ja Koneapu Tammelantie 4- 6

Forssan Matkatoimisto (linja-autoaseman talossa) Huhdintie, p.09-2257375

KarkkilanPyörä ja Moottori Valtakatu14 p.09-2255835

sekä kaupungin liikuntatoimisto, p.09-22505244.

Päiväkirja

Tiedot & Sijainti

Lähistöllä

Keskustelut