Pielisen järvilohihankkeesta hyviä tuloksia

admin, lisätty 06.11.2003 21.46 #
RKTL on tutkinut taas Lieksanjoella kutukalojen käyttäytymistä radiotelemetrialaitteilla. Radiolähettimillä varustettuja kaloja seurattiin Lieksanjoen ala- ja yläosissa ja saadut tulokset olivat hyviä.

Hankkeessa kokeiltiin mm. houkutusvirtausta, jonka tarkoituksena oli auttaa kaloja löytämään reitti nousuesteenä olevan padon yläpuolelle. Kalat löysivätkin tiensä padon paremmalle puolelle ja arvokasta tietoa saatiin kerättyä tulevia kalatiehankkeita varten.

Sitä, etsiytyvätkö nousukalat yläpuolisille koskialueille ja löytävätkö sieltä lisääntymiseen soveltuvat alueet, testattiin viidellä radiolähettimellä varustetulla taimenella (neljä koirasta ja yksi naaras) ja neljällä järvilohella (kaksi koirasta ja naarasta). Täälläkin tulokset olivat lupaavia: suurin osa radiokaloista lähti nousemaan kohti yläpuolisia koskia, ja Naara­koskella eri aikaan vapautettu radiolohikoiras ja -naaras etsiytyivät jopa samalle lisääntymisalueelle. Koekaloista pisimmän nousumatkan teki taimennaaras, se ui lähes 40 km matkan aina Ruunaan Murrookoskelle asti.

Radiolohien liikkeitä oli mahdollista seurata koko kokeilun ajan hankkeen nettisivuilta www.jarvilohi.net.


Kommentoi

Jos sinulla ei ole tunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy.

Olethan tutustunut Perhorasian sääntöihin?