Uusia menetelmiä virtavesien parantamiseen

admin, lisätty 29.01.2004 22.11 #
Luonnonarvojen huomioon ottaminen ja palauttaminen on vakiintumassa osaksi suomalaista vesistöjen hoitopolitiikkaa. Luonnonmukainen vesirakentaminen tarjoaa uusia pehmeämpiä ja monipuolisempia menetelmiä rakennettujen vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen. Virtavesien veden laadun parantamisen lisäksi on tarpeen korjata perkausten ja patoamisen aiheuttamia haittoja. Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) on nyt valmistunut opas Luonnonmukainen vesirakentaminen - uusia näkökulmia vesistösuunnitteluun, joka antaa käytännön ohjeita ja kertoo tuoreita kokemuksia luonnonmukaisesta vesirakentamisesta Suomessa.

Kunnostustarpeessa 500 jokea

Vesirakentaminen on vähentänyt rajusti jokien ja purojen luonnon monimuotoisuutta. Kunnostustarpeessa olevia jokia on arvioitu olevan maassamme noin 500, ja niiden yhteispituus on noin 4200 km. Näistä suurimpaan osaan voitaisiin soveltaa luonnonmukaisia kunnostusmenetelmiä. Luonnonmukaisella vesirakentamisella pyritään parantamaan tai säilyttämään vesistöjen luonnontilaa ja maisema-arvoja. Esimerkiksi kalaston elinolosuhteita voidaan parantaa rakentamalla loivia, luonnonpurojen kaltaisia kalateitä voimalaitosten ja patojen ohi.

Tiedotteen voi kokonaisuudessaan lukea SYKE:n sivuilta.


Kommentoi

Jos sinulla ei ole tunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy.

Olethan tutustunut Perhorasian sääntöihin?