Vastakuoriutuneiden kalojen merkintä mahdollista

admin, lisätty 07.10.2004 17.54 #
Vastakuoriutuneita kalanpoikasia on istutettu Suomessa vuosikymmeniä, mutta istutusten tehokkuutta on ollut vaikea tutkia, koska istukkaita ei ole voitu aikuisena erottaa luonnossa syntyneistä yksilöistä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksessa (RKTL) on nyt onnistuneesti sovellettu menetelmää, jolla taimenen, lohen, nieriän, harmaanieriän, siian, peledsiian ja kuhan mätimunista kuoriutuvien poikasten luotettava merkintä on mahdollista.

Jopa taimenen alkioita on pystytty merkitsemään niin sanotussa silmäpiste­vaiheessa. Tämä mätijyvien sisällä olevien alkioiden merkintä todennäköisesti onnistuu myös lohella ja nieriällä, koska niiden alkionkehitys on samanlainen kuin taimenella.

Poikasia merkittäessä niitä kylvetetään laimeassa väriaineliuoksessa muutamia tunteja, minkä jälkeen poikasen kudoksiin imeytynyt väriaine siirtyy aineenvaihdunnan mukana kalan päässä oleviin kuulokiviin (otoliitteihin). Värimerkki jää kuulokiven ytimeen ja on havaittavissa koko kalan eliniän. Merkkiä ei voi havaita paljaalla silmällä vaan se näkyy ainoastaan mikroskoopilla UV-valossa. Mäti-istukkaat voidaan erottaa vastakuoriutuneina istutetuista poikasista. Merkintä ei aiheuta kuolevuutta ja merkittyä kalaa kohden lasketut merkintäkustannukset ovat pienemmät kuin millään muulla menetelmällä. Merkittyjä kaloja voi syödä turvallisesti, eli merkintä ei alenna kalojen kaupallista arvoa.

Uutta menetelmää, otoliittimerkintää, on jo sovellettu laajasti Pohjois-Suomessa. Inarissa merkittiin kaikki vuonna 2004 kuoriutuneet poikaset, noin 5 miljoonaa siian, taimenen, nieriän ja harmaanieriän vastakuoriutunutta poikasta, jotka aikanaan istutetaan Inarijärven vesistöalueelle. Lokan ja Porttipahdan tekojärviin istutettiin vuosina 2003 ja 2004 noin 7 miljoonaa peledsiian vastakuoriutunutta poikasta, joista suurin osa merkittiin otoliittimerkein.

Molempien merkintöjen tavoitteena on erottaa vastakuoriutuneet poikaset luonnonpoikasista ja muista vanhempina istutettavista poikasista. Ivalojokeen istutettiin kevättalvella 2004 myös merkittyä taimenen mätiä. Huomattava osa istutusalueilta sähkökalastamalla pyydystetyistä kesänvanhoista taimenen poikasista oli peräisin mäti-istutuksista; ensimmäistä kertaa mäti-istutuksen tuloksellisuutta voitiin mitata Suomessa.

Vastakuoriutuneiden kalojen otoliittimerkintää voidaan soveltaa laajasti, koska se soveltuu kaikille istutuksissa käytettäville kalalajeille. Merkittävien kalojen lukumäärä voi olla jopa kymmeniä miljoonia ilman kohtuuttomia merkintäkustannuksia.

Lähde RKTL


Kommentit

Kommenttihauenkalastaja - 12.10.2004

hyvä että näkee istutusten tuloksellisuuden..mihin kannattaa ja minne ei.

Kommentoi

Jos sinulla ei ole tunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy.

Olethan tutustunut Perhorasian sääntöihin?