Save Our Salmon

admin, lisätty 17.01.2005 02.00 #
Lauantaina 5.2.2005 järjestettävä Save Our Salmon -tapahtuma on hätähuuto kaikkien lohi- ja meritaimenkannoista huolehtivien, elantonsa saavien tai harrastusnautintonsa kokevien yhteisestä suusta. Tämä asia koskee meitä kaikkia lohenkalastajia, riippumatta siitä millaista pyydystä käyttää, millaista vapaa kourassaan tai telineessään pitää.

Toivomme kaikkia aiheesta kiinnostuneita saapumaan suurella joukolla esittämään painavan mielipiteensä valtiovallan, ammattikalastajien sekä harrastuskalastajien edustajille ja siten vaikuttamaan yleisen mielipiteen kehittymiseen kestävän käytön periaatteen mukaiseksi. Tilaisuuteen on kutsuttu joukko poliitikkoja, virkamiehiä, lehdistön edustajia, asiaan liittyvien liittojen edustajia sekä harrastustason vaikuttajia, joilla on mahdollisuus halutessaan vaikuttaa myönteisesti lohi- ja meritaimenkantojen tilaan.

Suojelu yhteinen asia

SOS -tapahtuman tavoitteena on saada aikaan tilanne, jossa kalatalousviranomaiset, ammatti- sekä harrastuskalastajat kykenisivät yhdessä sopimaan ensisijaisesti lohen ja myös meritaimenen pyynnin osalta yhdessä harkittuja rajoituksia. Näiden rajoituksien aiheuttamien tulonmenetyksien kompensointi näyttelee tärkeää osaa tavoitteeseen pääsemisessä. Sopimuksen synnyttyä kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla vältettäisiin Maa- ja metsätalousministeriössä (MMM) jokakeväinen arvuuttelu kalastuksen käynnistymisen aloitusajankohdasta.

Eräs malli lohikantojen suojelusta olisi siirtää ammattikalastuksen aloitusta vyöhykkeittäin Ahvenanmaalta aina Perämerelle ja kompensoida rahoitusjärjestelyllä ammattikalastajien tulonmenetykset. Samalla on myös syytä ottaa esille MMM:ssä aloitteena seisova hanke kuhan ja meritaimenen alamittojen nostosta.

Meritaimenelle kysymys alamitan kasvattamisesta on kriittinen, kantojen ollessa romahtamaisillaan. Alamitan nostolla mahdollistettaisiin ensimmäisen merivuoden poikasille suurempi selviytymisprosentti. Suuremman alamitan johdosta verkkojen silmäkoko kasvaa muutaman vuoden sisällä, josta seuraa kalojen keskikoon kasvu.

Tästä hyötyvät kaikki, myös ammattikalastajat puhumattakaan kaloista, jotka saavuttaisivat turvallisemmin sukukypsyyden. Meritaimenen ja lohen osalta entistä suurempi määrä kaloja pääsisi nousemaan kudulle, mikä taas mahdollistaa suuremman todennäköisyyden lisääntymisen onnistumiseen ja sen seurauksena kalakantojen vahvistumisen.

Tapahtuman järjestäjät

Tapahtuman järjestää Espoon Perhokalastajat ry. yhdessä Guidelinen kanssa. Pyrkimyksenä on saattaa keskustelu lohi- ja meritaimenkantojen tilasta Suomen vesialueella toimenpiteisiin, jolla saataisiin jotain kouriintuntuvaa aikaan. Tapahtumassa esitellään myös Guidelinen kauden 2005 uutuudet sekä maailmankuulujen lohiperhonsitojien taidonnäytteitä.

Espoon Perhokalastajat ry on vuonna 1986 perustettu perhokalastusseura, joka on lähes 200 jäsenensä voimalla eräs Suomen suurimmista perhokalastusseuroista ja joidenkin arvioiden mukaan myös aktiivisin. Seuratoiminnan kantavana teemana on aina ollut nuorisotyö sekä kalavesien hoito. Niinpä seuralla on ollut vuokralla useita kalavesiä ja jäsenistön voimin on suoritettu niissä sekä muuallakin virtavesien kunnostuksia.

Guideline on ruotsalais-norjalainen kalastustarvikeyritys, joka noin viiden vuoden toiminta-aikana on hankkinut mainetta eteenkin lohenkalastusvälineiden ja kehittyneiden ampumasiimojen saralla.

Pääsylippuja myydään paikan päällä sekä ennakkovarauksilla n. 170 kappaletta ja ne ovat hinnaltaan 10 euroa. Ennakkoon ostettuna pääsylippu maksaa 8 euroa. Tule vaikuttamaan paikalle ja nauttimaan muustakin tarjolla olevasta ohjelmasta.

Tapahtuman ennakkomyynti ja lisätiedot löytyy Espoon perhokalastajien sivuilta: http://www.kolumbus.fi/asko.hakonen/SOS/sos.html

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden avaa Espoon Perhokalastajat ry:n puheenjohtaja Markku Kemppainen joka alustaa tilaisuuden puheenvuorot.

Ensimmäiseksi paneudutaan lohen ja meritaimenen tilaan pohjoisella Itämerellä ja Suomen puolen jokialueilla. Statistiikkaa esittää Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro, joka on alan johtava tutkija Suomessa.

Seuraavaksi tutustutaan niihin sopimuksiin ja sopimusmalleihin, joita on tehty North Atlantic Salmon Fund:n (NASF) toimesta muualla vastaavissa tilanteissa. Tutustumme miten sopimukset ovat vaikuttaneet lohikantoihin niin Islannissa, Irlannissa, kuin Skotlannissa. Statistiikkaa esittelemään saapuu järjestön puheenjohtaja Orri Vigfusson Islannista. Hän on maailmankuulu lohien puolestapuhuja.

Lapinliitto on perustanut Suomeen Lohirahaston (julkistetaan 1.2.2005), jonka päätehtäviä tulee olemaan varojen keruu erilaisiin kompensaatiojärjestelyihin. Rahaston toiminnan suuntaviivoja esittelee Lapinliiton edunvalvontapäällikkö Jaakko Ylitalo.

Tapahtumapaikan aulassa on avoinna ruokala/kahvio, josta voi hankkia purtavaa. Syömisen lomassa voi kuunnella Gudelinen esittelyä vuoden 2005 uutuustuotteista. Asiantuntijoina toimivat Håkan Norling ja Toni Karuvaara.

Ruokatauon jälkeen RKTL:n tutkimusjohtaja Eero Helle valaisee nykytilannetta harmaahylkeen eli hallin osalta. Halli on tällä hetkellä on "kuuma" puheenaihe varsinkin Perämeren alueella. Onko halli uhka lohikaloille? Hallikanta kasvaa jatkuvasti. Tarvitaanko toimenpiteitä hallikannan rajoittamiseksi?

Kun merialueen kalastukseen tehdään toivottavasti oikeita ratkaisuja ja lohi- ja meritaimenkannan lisääntyminen saadaan turvattua, asettaa tämä samalla vapakalastukselle jokialueilla huomattavasti aikaisempaa enemmän vastuuta ja haasteita. Millaisia kalastusta ohjaavia seikkoja tulisi huomioida niin merialueen, kuin jokialueiden osalla? Minkälaisia kalastusmääräyksiä ja sääntömuutoksia tarvitaan, jotta yhteiseen tavoitteeseen päästään? Miten tiukennetut kalastusmääräykset vaikuttavat kalastukseen ja kalastusmatkailuun? Miten harmaa hylje vaikuttaa kalastukseen? Miten harmaatalous vaikeuttaa ammattikalastusta? Aisaan tuo näkökulmaa ammattikalastaja Heikki Salokangas Suomen ammattikalastajaliitosta

Lisää vettä myllyyn laskee Simon kunnanjohtaja Esko Tavia, joka kertoo Simojoen tilanteesta ja valaisee karmaisevin esimerkein, mitä lohijoen ja sen kalastusmatkailun kehittäminen on tänä päivänä. Millaisia vaikutuksia lohikannan hoidolla ja nousun mahdollistamisella on Simon kuntatalouteen sekä työttömyyskorvausten suhdetta kompensaatiokorvauksiin ja investointien vaikutusta verokertymään. Taloudellisesti nykytilanteessa ei ole järkeä.

Kun asiat ovat vielä tuoreessa muistissa kootaan aihe paneelikeskustelussa johon myös yleisön on mahdollista osallistua kysymyksineen. Paneelin vetäjänä ja tulkkina toimii Fly Fishing Finlandin pääopas ja Espoon perhokalastajien jäsen Mika Vainio.

Loppupäivä on kevyempää kuultavaa maailmankuulun perhonsitojan ja lohenkalastajan Mikael Frödinin johdolla. Sekä Mikael Frödin että Håkan Nordling esittelevät uusimpia uutuuksia niin sidontamateriaaleissa kuin etenkin putkiperhojen sidonnan alalla ja jakavat tekniikkatietoa niin kalastuksen kuin sidonnankin osalta. Lopuksi Frödin esittää vaikuttavan diaesityksen ”Lohenkalastajan päiväkirjasta”.


Kommentoi

Jos sinulla ei ole tunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy.

Olethan tutustunut Perhorasian sääntöihin?