Villi taimen vetää koskikalastajia Keski-Suomeen

admin, lisätty 19.11.2005 17.51 #
Villi taimen on maakunnan koskivesien paras houkutin, mutta kalastajat arvostavat myös saalisvarmuutta, ruuhkattomuutta sekä helposti saavutettavia majoituspalveluja, ilmenee Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen keskisuomaisten koskikalastuskohteiden asiakasprofiileja kartoittavasta selvityksestä. Työssä selvitettiin myös kalastajien näkemyksiä kohteiden kalastusjärjestelyistä ja palvelutarjonnasta.

Luonnontaimen lisää arvostusta ja maksuvalmiutta

Villi taimen on vahva houkutin koskikalastajille, sillä kalastajat arvottivat kaikkein kiinnostavimmiksi kosket, joissa he olettivat saavansa saaliiksi luonnontaimenia. Villin taimenen kalastuksesta ollaan myös valmiita maksamaan enemmän kuin istukkaiden kalastuksesta. Kalapaikan kalaston laatuun kohdistetaan suuria odotuksia, eikä vaativien kalastajien toiveita pystytä aina täyttämään pelkästään pyyntikokoisella istukaskalalla. Koskikalastajat kannattivat laajasti luonnontaimenten vapauttamista sekä istukkaiden rasvaeväleikkauksia ja vain merkittyjen kalojen ottamista saaliiksi.

Oheispalveluja kohtaan tunnetaan kiinnostusta

Luonnontaimenen perässä ollaan valmiita matkustamaan kauempaakin, sillä suosituimmilla kohteilla ulkopaikkakuntalaisten kalastajien osuus oli jopa 80 prosenttia. Tämä luo puolestaan kysyntää varsinkin majoituspalveluille, joita käytti tietyillä kohteilla lähes 70 prosenttia vastanneista. Keskimäärin majoitus- ja/tai ruokapalveluja koskilla kalastavat käyttivät kuitenkin vain 15 prosenttia, mikä selittyy pitkälti paikallisten kalastajien suurella osuudella. Osittain vähäinen oheispalvelujen käyttö johtuu myös tarjonnan puutteesta, sillä tietyillä kohteilla kalastajat kaipasivat parempia palveluita.

Nuorten kalastajien harrastus painottuu virtavesiin

Keski-Suomen koskilla kalastava henkilö on tyypillisesti noin 30-vuotias mies, jolle kertyy vuodessa 30-40 vapakalastusvuorokautta. Hän harrastaa lähes yksinomaan perhokalastusta koski- ja virtavesillä. Yli 50-vuotiaat vastaajat viihtyivät myös järvillä harrastaen vapapyynnin ohella myös verkkokalastusta, ongintaa, vetouistelua tai pilkintää.

Lähde: RKTL

Lue koko raportti. Julkaisu: Kala- ja riistaraportteja 362


Kommentoi

Jos sinulla ei ole tunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy.

Olethan tutustunut Perhorasian sääntöihin?