Tenojoen sääntöihin ei suuria muutoksia

admin, lisätty 29.03.2006 12.12 #
Suomen ja Norjan kesken on sovittu vuoden 2006 ulkopaikkakuntalaisten kalastussäännöistä Tenojoella. Kalastuksen säätely pysyy pääosin entisellään. Uutena lupatyyppinä otetaan käyttöön alle 16-vuotiaille myytävä viiden euron hintainen viikkolupa. Alustavissa neuvotteluissa esillä olleet Ylä- ja Alakönkään rantakalastusajan rajoittaminen sekä Boratbokcan erityiskalastusalueen sääntöjen väljentäminen kaatuivat paikalliseen vastustukseen Norjassa. Venekalastuksessa käytettävien vapojen määrää ei myöskään toistaiseksi rajoiteta.

Neuvotteluissa käsiteltiin vain Tenojoen ulkopaikkakuntalaisten kalastusta. Turistit kalastavat Tenojoen lohista 15 - 20 prosenttia. Pääosan saaliista pyytää Tenovuonon ja jokivarren paikallisväestö Suomessa ja Norjassa. Lohenkalastus on alueen saamelaisväestön perinteinen elinkeino. Kalastusmatkailulla on nykyisin tärkeä merkitys alueen elinkeinoelämälle.

Neuvotteluissa sovittiin kalastuksen herrasmiessääntöjen jatkovalmistelusta. Hyvän kalastuskäyttäytymisen pelisäännöt ovat tarpeen, jotta vältetään ristiriitatilanteet eri kalastajaryhmien välillä. Turistikalastajien halutaan myös kunnioittavan paikallisväestön oikeuksia ja perinteitä tullessaan kalaan Tenojoelle.

Paikallisväestölle tarkoitettujen edullisempien kalastuslupien myöntämisen perusteita on tarkoitus tiukentaa tulevalla pyyntikaudella. Eri viranomaisten yhteistyönä tullaan varmistamaan paikallislupien ostajien kotipaikka ja vakinainen asuminen Tenojokilaaksossa.

Tenojoki on Pohjois-Euroopan suurin ja tuottavin luonnontilainen lohijoki. Joen lohisaaliit ovat viime vuosina laskeneet, mikä on vähentänyt turistikalastajien määrää alueella. Lohen tilanne ei tutkimusten mukaan kuitenkaan ole huolestuttava, vaan kyse on kannan koon luontaisesta biologisesta vaihtelusta. Lähivuosina jokeen nousevien lohien määrän odotetaan lisääntyvän.

Lisätietoja asiasta antaa kalataloustarkastaja Kare Koivisto, puh. 0400 211 898.

Lähde: Lapin TE-Keskus
Via: Perhokalastajat.net


Kommentoi

Jos sinulla ei ole tunnusta, ole hyvä ja rekisteröidy.

Olethan tutustunut Perhorasian sääntöihin?